Cenas sídla s.r.o.
Štefánikova 61/131
612 00 Brno

IČO: 02311593
DIČ: CZ02311593

Pavel Beran - jednatel
Mobil: +420 603 282 985
Email: cenas@cenas.cz

Mgr. Kristýna Beranová
Mobil: +420 608 734 285
Email: kristyna@cenas.cz