#

Ceník a obchodní podmínky 

Založení společnosti od 11.999,-Kč jednorázově
Sídlo společnosti od 500,-Kč měsíčně
Zasílací adresa od 500,-Kč měsíčně
Zřizovací poplatek 2.000,-Kč jednorázově
Využití zasedací místnosti od 350,-Kč hodina

Pro poskytnutí sídla pro fyzickou nebo právnickou osobu je uzavřena smlouva o podnájmu nebytových prostor. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, úhrada probíhá jednou za dvanáct měsíců na základě faktury a je splatná předem. Při podpisu smlouvy je v hotovosti splatné podnájemné za prvních dvanáct měsíců, jednorázový zřizovací poplatek, který zahrnuje naše náklady na prezentaci Vaší společnosti (označení sídla, apod.) a dále peněžní jistota, která slouží k zajištění příp. nákladů se ztrátou klíčů nebo poškozením majetku, tato jistota je při skončení smluvního vztahu - po odečtení skutečných nákladů - vrácena klientovi.
Výše poplatků za naše služby je uvedena v aktuálním ceníku - ceny jsou uvedeny bez DPH.